- TT Dược Phù đổng:
  + Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,và phát triển thị trường OPC, .
- Kinh doanh vật tư TTB y tế:
  + Kinh doanh trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao.
- Kinh doanh Dược Phẩm:
  + Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vắc xin, sinh phẩm y tế ...chuyên cung cấp các dược phẩm trong và ngoài nước)
- Phòng cung ứng hàng chính sách:
  + Triển khai cung ứng, cấp phát các mặt hàng muối iôt đúng đối tượng, định mức, địa bàn  cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh theo kế hoạch chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao hàng năm)
- Trung tâm sửa chữa TTB y tế:
  + Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp, kịp thời khắc phục, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng các máy trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế như Bệnh viện, TTYT, phòng khám ...)