CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ GIA LAI

Để đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng . Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu  y tế Gia Lai  luôn xác định và cam kết:

1. Kinh doanh là mục tiêu, phục vụ là trách nhiệm.

2. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty luôn thấu hiểu chính sách chất lượng , thục hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, phát huy khả năng, trí tuệ của mình vào mục tiêu phát triển chung của Công ty.

3. Tăng cường công tác đào tạo, học tập, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ quản lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

4. Mỗi thành viên trong công ty luôn thấu hiểu: "Đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Khách Hàng chính là góp phần phát triển công ty ngày càng lớn mạnh",  chất lượng của mỗi sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào chất lượng công việc của tất cả mọi người.

5. "Hợp tác để cùng phát triển" là phương châm hoạt động của công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Gia Lai.