Hiển thị:
Trang

ALB (Albumin Assay Kit)

ALB (Albumin Assay Kit)

ALB - Hóa chất xét nghiệm sinh hóa (Albumin Assay Kit)Mã sản phẩm: 130502009SĐóng gói: 60mlx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh QuốcMục đích sử d..

LIÊN HỆ
ALP (Alkaline phosphatase Assay Kit)

ALP (Alkaline phosphatase Assay Kit)

ALP (Alkaline phosphatase Assay Kit)Mã sản phẩm: 130502004SĐóng gói: 60mlx1; 15mlx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh Quốc..

LIÊN HỆ
AST (Aspartate aminotransferase Assay Kit)
CHE (Cholinesterase Assay Kit)

CHE (Cholinesterase Assay Kit)

CHE (Cholinesterase Assay Kit)Mã sản phẩm: 130502012SĐóng gói: 60mlx1; 15mlx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh Quốc..

LIÊN HỆ
GGT (γ-Glutamyl transferase Assay Kit)

GGT (γ-Glutamyl transferase Assay Kit)

GGT (γ-Glutamyl transferase Assay Kit)Mã sản phẩm: 130502005SĐóng gói: 60mlx1; 15mlx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh Quốc..

LIÊN HỆ
PA (Prealbumin Assay Kit)

PA (Prealbumin Assay Kit)

PA (Prealbumin Assay Kit)Mã sản phẩm: 130502011SĐóng gói: 60mLx1; 12 mLx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh Quốc..

LIÊN HỆ
TBA (Bile acide Assay Kit)
TBIL (Total bilirubin Assay Kit)

TBIL (Total bilirubin Assay Kit)

TBIL Total bilirubin Assay Kit (Vanadate)Mã sản phẩm: 130502006SĐóng gói: 60mlx1; 15mlx1Nhà sản xuất: SNIBE diagnosticsĐại điện ủy quyền sản xuất bởi: LOTUS - Anh QuốcThiết bị sử dụng:&..

LIÊN HỆ
Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)